5,000 2,000đ

Dây đàn bầu

(Có video test âm)

10,000 5,000đ

10,000 8,900đ

Khăn lau các loại đàn

(Có video test âm)

10,000 5,000đ

15,000 9,900đ

Pin máy lên dây đàn

(Có video test âm)

15,000 9,900đ

15,000 9,900đ

15,000 10,000đ

15,000 9,900đ

20,000 12,500đ

Que gảy đàn bầu

(Có video test âm)

20,000 10,000đ

20,000 12,000đ

25,000 16,000đ

Trục đàn tranh

(Có video test âm)

29,000 10,000đ

Khóa vặn đàn tỳ bà

(Có video test âm)

45,000 30,000đ

50,000 30,000đ

50,000 20,000đ

0886094297
Nhắn tin!